เปิดหัวตา การผ่าตัดเปิดหัวตา เป็นวิธีการผ่าตัดที่ช่วยให้ดวงตาดูโตเรียวยาว และดูหวานขึ้น เหมาะกับตาของคนเอเชีย เพราะมีเนื้อคลุมปิดหัวตาอยู่เดิม ซึ่งการผ่าตัดเปิดหัวตา มีหลายเทคนิค โดยคุณหมอรวงข้าว ได้คิดค้นเทคนิคที่เรียกว่า Expert Epicanthoplasty ซึ่งเป็นวิธีการเปิดหัวตาโดยใช้เลเซอร์ รอยแผลมีขนาดเล็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงตาอย่างเห็นผลชัดเจน และมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นน้อย

เปิดหัวตา

ผลของการผ่าตัดเปิดหัวตา เปิดหัวตา จะช่วยให้ดวงตาดูเรียวยาวขึ้น โดยรวมดูตาโตหวานขึ้น พื้นที่ตาขาวบริเวณด้านหัวตามากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คนที่มีลูกตาดูเขเข้า มีดวงตาที่ดูตรงขึ้นอีกด้วย การผ่าตัดเปิดหัวตา ร่วมกับการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิค Lovely Blepharoplasty จะยิ่งทำให้ดวงตาที่เล็ก มีความเปลี่ยนแปลงที่สวยขึ้น ดวงตาดูกลมโตขึ้นอย่างชัดเจน

การเปิดหัวตาด้วยเทคนิค Expert epicanthoplasty หลังทำจะไม่มีอาการบวมช้ำ และเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีหลังทำ รอยแผลจะเล็กมาก ไม่ต้องพักฟื้นใดๆ เพียงหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ที่แผล เป็นเวลาประมาณ 9-10 วันการเปิดหัวตาคือ การตกแต่งเนื้อที่โค้งปิดลงมาตรงหัวตา
ให้เปิดกว้างขึ้น ทำให้แววตาดูหวาน ตาโตยาวได้รูป
ถ้าทำร่วมกับการทำตาสองชั้น ก็จะช่วยให้ชั้นตา
และดวงตาดูสวยงามมากขึ้น
อีกทั้งยังทำให้สันจมูกดูโด่งขึ้นด้วยค่ะ
การผ่าตัดเปิดหัวตา ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และความละเอียดประณีตเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นบริเวณเล็กๆ ที่ถ้าเกิดความคลาดเคลื่อน
เพียงเล็กน้อยก็จะมีผลกับภาพตาโดยรวมค่ะเปิดหัวตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *